.NET-utvikler - Forte_ Digital | Oslo

Forte_ Digital jobber i skjæringspunktet mellom teknologi, design og rådgivning. Det innebærer at vi setter sammen eksperter i tverrfaglige team for å oppnå de beste resultatene for våre kunder.

En ting er at du er en dyktig, engasjert og snill utvikler, men er du en utvikler som vil utfordre vår måte å tenke på, vår prosess og metodikk, og samtidig utvikle innovative produkter og tjenester? Enda bedre!

«Å være med å bygge noe fra scratch er gøy, og det å få gjøre det i prosjekt ute hos kunde og i eget sideprosjekt i Forte_ Inkubator er enda morsommere! Vårt oppdrag er å hjelpe selskaper med å innovere og utvikle robuste, skalerbare tjenesteplattformer»

Hvem er vi og hvordan er kulturen?

Per dags dato leverer vi tjenester og løsninger innenfor teknologi, design og strategi.  Vi tilbyr tung teknologikompetanse for å kunne løse komplekse utfordringer og har et stort fagmiljø som jobber med arkitektur, frontend- og backend-utvikling, integrasjoner, ‘big data’, maskinlæring og AI.

Vi har bygd, og skal bygge videre på en arbeidsplass der de beste teknologene, designerne og rådgiverne kan jobbe tett i sammen om å skape de beste digitale løsningene. Alle vår ansatte skal få den påvirkningskraften de ønsker, alle ansatte skal kunne forme sin egen hverdag og alle skal vi rope høyt; «alle for en» Dette betyr videre at hos oss skal vi være pragmatiske i vår tilnærming, både metodisk, med hverandre og med våre kunder. Alle skal ha en stemme og beslutninger skal tas i plenum.

To ganger i året arrangerer vi hackathons sammen med kontoret i Krakow, samt andre faglige arrangementer som Relevans og frokostseminarer. Vi oppfordrer alle kollegaer til å reise til Krakow så ofte som mulig for å jobbe noe dager derfra med sine polske kollegaer. 

 «Vi skal ikke bare fokusere på fakturabare timer, vi skal også være vårt eget team og miljø»

 

.NET-utvikler

Vi jobber i dag med store kunder som Norgesgruppen, Obos, NAF, Røde Kors og mange andre innovative og fremoverlente selskaper. Som systemutvikler i Forte_ Digital får du jobbe på prosjekter der du får følge et produkt fra start til slutt, og virkelig ta eierskap til det vi bygger. Du vil også bli utstyrt med det du trenger av verktøy. Du vil jobbe med de mest moderne teknologiene og en skalerbar arkitektur for mikrotjenester.

Som en systemutvikler i Forte_ Digital vil du være en viktig og avgjørende del i utviklingen av digitale produkter og tjenester for våre kunder. Som en del av våre tverrfaglige team vil du ha mulighetene til å påvirke hvordan vi bygger våre digitale plattformer med den best egnede teknologien og verktøy tilgjengelig. Du vil også jobbe i et sterkt tverrfaglig team med eksperter på design, konseptutvikling og programmering, for å lage innovative og fremtidsrettede løsninger brukt av flere tusen mennesker hver dag.

Et typisk team du vil jobbe i kan gjerne bestå av to designere, fire utviklere og to rådgivere. Dere vil velge teknologier i teamet og jobbe hypotesedrevet mot en ferdig løsning der brukeren er i fokus. Så implementerer dere det som funker. Man jobber gjerne i en to ukers sprint og har en overlapp. Prosessene vil handle om hva du/dere vil gjøre mer av og hva du vil dyrke, og du vil ha alle muligheter åpne.  

Andre ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Jobbe tett i tverrfaglige team med eksperter på konseptutvikling, ux design og programmering
 • Utvikle nye løsninger fra scratch fremfor å bygge nye systemer over legacy
 • Være en aktiv bidragsyter for kunnskapsdeling og utforske ny teknologi for bruk i prosjekt.
 • Sjarmere oss med nydelig kode og integrasjoner. Bruke avsatt arbeidstid på å fordype deg i ny teknologi.

Løsninger utvikles i teknologier som HTML, CSS, Javascript, React, Node.js, ASP, .NET/ C# m.fl. Det benyttes skyteknologi i  alle prosjekter, og alle løsninger er levert på Microsoft Azure. Vi har også erfaring med GCP og AWS, og bruker Lean UX for å sikre raske tilbakemeldinger fra sluttbrukere. Vi optimaliserer agile/smidige prosesser ved hjelp av DevOps, og bruker SCRUM og Kanban for å sikre transparens, gode prioriteringer og involvering underveis i leveranseprosessen. Det er imidlertid ingen krav om at du skal kunne alt dette.


Hvorfor håper vi du blir med på laget?

Fordi vi er helt avhengige av dyktige og løsningsorienterte mennesker og for å sikre de beste må vi også legge til rette for at Forte_ er et helt unikt sted å jobbe. Dette inkluderer:

 • Fastlønn som ikke er basert på faktureringsgrad
 • Medeierskap
 • 6 uker ferie
 • Store, fine og sosiale kontorer ett minutt fra Solli Plass. 
 • Abonnement på Oslo Bysykkel
 • Treningsavgift på valgfritt treningssenter
 • Støtte om du ønsker å være “der ute” og lære nye ting
 • Gavekort på utstyr når man blir foreldre

Så er det selvfølgelig også viktig at stillingen skaper interesse og motivasjon. For å nevne noe:

 • Vi bruker moderne teknologi til å bygge digitale tjenesteplattformer basert på brukerdata i en hypotesedrevet utviklingsprosess.
 • Fremoverlent, smidig og fleksibelt selskap som tenker nytt og er “på ballen” i markedet. 
 • Et selskap som ikke skal være fakturerbare hele veien, men som tør å investere i ansatte med for eksempel en full arbeidsdag hver måned kun til egenutvikling. 
 • Prosjekter tilpasses interesser og fagutvikling, og på prosjektene vil du aldri jobbe alene og aldri med noen andre enn Forte-folk. 
 • Du får jobbe med én kunde og et prosjekt over lengre tid, der du vil få eierskap til prosjektet. 

 

Hvem er vi ute etter?

Ideelt sett har du jobbet som konsulent tidligere, selv om det ikke er et must. Det viktigste er at du har god erfaring med .NET, relevant utdanning og sertifiseringer og erfaring fra diverse skyplattformer. Så håper vi også at du er en person som ønsker å bidra på din måte med å heve kompetansenivået internt og bidra til god og sunn arbeidskultur. Du snakker flytende norsk. 

 

Veien videre 

Vi vil gjøre det så enkelt som mulig for deg, så du har 2 alternativer:

 • Du kan søke her og nå, og da trenger vi kun CV eller LinkedIn profil.
 • Du kan kontakte Lotte i AvantGarde Search og be om fullt prospekt, slik at du kan studere stillingen i mer detalj før du eventuelt søker. lotte@avantgardesdearch.no

 

Om Forte_ 

Forte_ Digital jobber i skjæringspunktet mellom teknologi, design og rådgivning. Det innebærer at vi setter sammen eksperter i tverrfaglige team for å oppnå de beste resultatene for våre kunder. Vi er et lite, men fremoverlent konsulentselskap, spekket med kompetente mennesker som har et felles ønske om å bygge vår egen drømmearbeidsplass, og med mål om å skape de beste digitale løsningene og langsiktig verdi for våre kunder. Dette gjør vi med høy kompetanse, autonomi, åpenhet, raushet og samarbeid.

Hos Forte_ Digital får du påvirkningskraft og muligheten til å forme din egen hverdag. Vi er et miljø som er bygget på en kultur som sier «alle for en». Det betyr at vi er løsningsorienterte og pragmatiske i vår tilnærming, både metodisk, med hverandre og i samarbeid med våre kunder. Vi ønsker at alle skal ha en stemme og at beslutninger tas i plenum. Som en av våre kollegaer vil du være en del av et fremoverlent design-, teknologi- og rådgivningsmiljø med en åpen og flat struktur, der menneskene, kunnskap og det å skape de beste digitale løsningene står i sentrum.


 

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Already working at AvantGarde Search AS?

Let’s recruit together and find your next colleague.

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor