Project Engineering Manager | TEGma | Asker

Den grønne reisen vi står foran er utrolig spennende, og du vil være en sentral brikke i utviklingen av selskapet og våre prosjekter.

Er du en erfaren prosjektleder som ønsker å være med på reisen videre i et innovativt og grønt teknologiselskap? Liker du muligheten til å være med å forme en organisasjon og dens produkter? Har du erfaring fra skipsindustrien eller lignende?

 

Velkommen til TEGma!


Over halvparten av all energi som forbrukes globalt går i dag tapt som varme. Omdanning av restvarme til nyttbar energi vil derfor være meget viktig i utviklingen av et mer bærekraftig samfunn. TEGma har utviklet en unik teknologi, basert på termoelektrisitet, som konverterer restvarme direkte til elektrisk energi. Teknologien egner seg til mange ulike applikasjoner og det første satsingsområdet er innenfor maritim sektor der vi ønsker å bidra til en grønnere skipsfart. 

TEGma er et datterselskap av Scatec Innovation AS, en inkubator for nyskaping innen fornybar energi og avanserte materialer. TEGma har nylig inngått kontrakter for flere systemleveranser og forventer en betydelig vekst i løpet av de neste årene. TEGma er satt opp med underleverandører og partnere på en måte som muliggjør rask skalering og har samarbeidsavtaler med spennende kunder.

 

Stillingen som Project Engineering Manager

I dag består TEGma av et lite kjerneteam som fremover skal utvides betydelig. Vi ser etter personer som tar eierskap til arbeidsoppgavene og TEGma sin leveranser.

Helt spesifikt er vi ute etter en dyktig og erfaren Project Engineering Manager som kan ta ansvar for våre leveranseprosjekter - både de vi jobber med nå, men også prosjektene vi etter hvert skal inn i. Du vil ta tak i prosjektene og være med på å etablere nåværende og fremtidig struktur.

Ditt overordnede ansvar vil være det tekniske innenfor leveranseprosjekter. Dette inkluderer blant annet tidsplaner, dokumentasjon, oppfølging av underleverandører osv.   

Oppgaver 

 • Prosjektledelse av TEGma sine leveranseprosjekter  
 • Tekniske avklaringer og oppfølging av underleverandører  
 • Oppbygging av TEGma sin prosjektmetodikk  
 • Utarbeidelse av generell prosjektdokumentasjon   
 • Få inn tilbud fra underleverandører 
 • Sørge for levering etter tidsplan og testing for å tilfredsstille myndighets- og klassekrav 
 • Holde dialog med kunder 

 

Hva kan vi tilby?

Den grønne reisen vi står foran er utrolig spennende, og du vil være en sentral brikke i utviklingen av selskapet og våre prosjekter. Du vil være med på å forme et innovativt og grønt teknologiselskap som skal finne bærekraftige løsninger på dagens klimautfordringer. Hos oss vil du få gode utviklingsmuligheter.

Måten vi jobber på er smidig og effektiv, akkurat slik det skal være i et lite selskap. Vi setter mål, utarbeider tidsplaner og tar ansvar for at vi leverer ihht. målene.

Andre fordeler:

 • Mulighet til å forme egen hverdag 
 • Adaptiv og åpen kultur 
 • Medbestemmelse - kan være med og forme organisasjonen og produktet 
 • Fleksibilitet - å gjennomføre oppgavene er det viktigste 
 • Spennende teknologi 
 • >span class="eop"> 
 • Er fullt i gang med salg av våre systemer
 • Konkurransedyktige betingelser  
 • Gode pensjonsordninger 

 

Hvem er du?

Du må være motivert  til å være med på en spennende og helt unik reise. Dette inkluderer  at du er løsningsorientert, og at du er en person som tar eierskap til oppgaver og utfordringer.

Andre ting vi ser etter inkluderer:

 • Utdannelse på master-nivå innenfor maskin-, system-engineering eller lignende
 • Erfaring som prosjektleder inn mot leveranser
 • Erfaring med og/eller forståelse for designverktøy, gjerne både 2D og 3D
 • Helst erfaring fra skipsindustrien
 • Erfaring med myndighets- og klassekrav


Veien videre

Vi setter pris på at du har lest denne annonsen og forhåpentligvis er du interessert i å lære enda mer om oss. Du kan søke direkte her via søkeknappen. Per nå trenger vi kun CV eller link til LinkedIn-profil.

Dersom du ønsker enda mer informasjon før du søker, kan du ta kontakt med vår rekrutteringspartner, AvantGarde Search. De har satt sammen et prospekt som de gjerne sender til deg. Alt er konfidensielt og uforpliktende, så klart.

Vi ser frem til å høre fra deg!

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Some of your colleagues

Already working at AvantGarde Search AS?

Let’s recruit together and find your next colleague.

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor