VP Business Development & Senior Business Development Manager

Bli med å forme fremtiden!

Verden endrer seg raskt, og det samme gjør næringslivet. Innovasjon og utvikling er stikkord som bare blir mer og mer aktuelle. 

Lenge har det vært et manglende tilbud for hjelp til å sikre finansiering og investeringer for start-ups/scale-ups med ambisjoner om utvikling og vekst. Slik er det ikke lengre. Stavangerbaserte Kolent har kommet for å bli. 

Kolent er et raskt-voksende konsulent selskap som jobber på spreng for å hjelpe sine klienter med å realisere sine visjoner. Kolent har et konsept som baserer seg utelukkende på vinn-vinn for å eliminere økonomisk risiko for sine kunder. 

Konsulentene besitter tung kompetanse innen fagfelt som finans, teknologi og fornybar energi. Denne kompetansen brukes sammen med kunder for å lage strategier, utvikle prosesser, styre omstilling og sikre funding. 

Kolent er et bindeledd mellom flere tyngre finansinstitusjoner lokalt, nasjonalt, internasjonalt og innovasjonsmiljøene. Selskapet er alltid på jakt etter den neste gode idéen, det neste prosjektet med potensial for suksess for så å hjelpe menneskene bak å nå målene sine. 

 

På tross av relativt kort fartstid, kan selskapet skilte med en attraktiv kundeportefølje bestående av flere regionale og nasjonale selskaper som på kort tid har vokst fra en I til etablerte SMBer. 


Grunnet økt interesse for selskapets tjenester jakter vi nå personer til å bekle rollene VP Buisness Development & Senior Business Development Manager. Vi er åpne for søkere lokalisert i både Stavanger og Oslo! 

 

Litt om rollen VP Business Development:
Du vil få ansvar for å identifisere kunder og prosjekter, kontakte mulige samarbeidspartnere og å gjennomføre oppdrag for egenopparbeidet portefølje. Du vil jobbe tett med våre partnere på finansiering samt ha en finger på pulsen i miljøene for innovasjon. Vi tilbyr markedet et konsept som er svært salgbart og etterspurt – så du blir raskt operativ. 

Hos oss jobber vi alle selvstendig, men det betyr ikke at du vil mangle støtte og veiledning ved behov. Du vil etterhvert som du blir varm i rollen, få muligheten til å utvikle et eget team og egen avdeling – samt å bli tatt opp som fullverdig partner i selskapet. 

Vi kan tilby deg en nøkkelrolle i et svært dynamisk og høykompetent miljø hvor alle dører er åpne. Vi er lydhøre for gode idéer, innspill og forslag på hva vi kan gjøre annerledes eller bedre. På den måten sikrer vi at vi hele tiden også utvikler oss selv og vår organisasjon. 

Kolent har en lønnsmodell som er tuftet på resultater med en god grunnlønn i bunn. Muligheten for å tjene svært gode penger er tilstede samtidig som du ikke trenger å være redd for å mangle dekning til dine forpliktelser. Når vi sier vi er opptatt av å skape «vinn-vinn»- situasjoner, så gjelder dette i høyeste grad også deg. 

 

Veien mot partnerskap og innflytelse er kort. Vi skal som selskap vokse betydelig de neste årene. 

 

For å lykkes med vår strategi er det viktig å finne riktige nøkkelpersoner. I denne rollen leter vi derfor etter deg som er utdannet på Masternivå innen finans, jus eller teknologi. Det er viktig at du interesserer deg for innovasjon og omstilling, samt at følger godt med på hva som rører seg i gründermiljøene rundt. Sans for strategi, utvikling av prosesser og en bred kommersiell forståelse er også viktig du har med deg i bagasjen. Av personlige egenskaper setter vi handlekraft, selvstendighet og ryddighet høyt. 


Litt om rollen Senior Business Development Manager:
Innholdet i hverdagen vil være mye det samme som for rollen som VP. Forskjellen er at du ikke ønsker en sentral lederrolle i organisasjonen med tilhørende personalansvar. Du vil hele tiden jobbe mot spennende kunder og du finner glede i å utvikle deg selv og din portefølje. 

 

Avlønningen vil være basert på samme prinsipper som de andre ansatte i selskapet og du vil ha alle muligheter til å tjene vel så mye som ledelsen – kanskje til og med bedre, all den tid du vil har mer tid til å jobbe markedsrettet. 

 

Prosessen videre:
Er du interessert i å vite mer eller å søke en av de ledige stillingene, kan du kontakte vår rekrutteringspartner Ingunn Søyland i AvantGarde Search. Ingunn når du på tlf 455 06 443 eller e-post iso@avantgardesearch.no

 

Vi ser frem til å bli bedre kjent med deg! 

 

Om Kolent:
Kolent er et fremoverlent, nyskapende og spennende konsulentselskap. Vi er lokalisert i moderne lokaler i Smedvigkvartalet på Løkkeveien i Stavanger samt flotte kontorer i Oslo. Her sitter vi tett på flere innovasjonsklynger samt finansinstitusjoner. Helt optimalt for vårt konsept.

Vår kundeportefølje strekker seg fra gründere som har en god ide og som trenger hjelp til å etablere selskap, gjøre markedsavklaringer og utvikle markedsstrategi, til innovative vekstselskaper og SMB til store internasjonale selskaper med R&D-aktiviteter. Dette gjør at vi ofte tar rollen jobben som prosjektarkitekter og kobler selskaper opp mot hverandre der vi ser synergier og spennende muligheter. Vi kan også bistå med nødvendig egenkapital og således bli en aktiv investor i spennende tidligfase-selskaper. Teamet bak Kolent er lidenskapelig opptatt av teknologi og innovasjon, og har vært med å starte flere selskaper.

Kolent er en del av Valinor, som et investeringsselskap som gjør tidligfase-investeringer i nyskapende selskaper med intensjon om å løfte frem morgendagens løsninger for en bærekraftig fremtid. Som en del av Valinor, har vi tilgang til et unikt økosystem skreddersydd for hurtig skalering og kommersialisering.

 

  

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Skagenkaien 35
4006 Stavanger Directions kennet@avantgardesearch.no +47 90 06 69 43 View page

Already working at AvantGarde Search AS?

Let’s recruit together and find your next colleague.

  • Arnfinn Madsen
  • Erik Falk Hansen
  • Fathia Omer
  • Hege Davidsen
  • Ingunn Søyland
  • Jonas Haneborg
  • Kennet Hansen
  • Lotte Gjørsvik
  • Nina Elisabeth Berge
Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor